Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

10. Cultuur


13-02-2022
Programma

Een weerspiegeling van de samenleving

De afgelopen jaren is teveel bezuinigd op cultuur. Op wijkniveau is de drempel om samen te komen verhoogd, zeker voor jongeren. Ook in de  afgelopen periode is de cultuursector onevenredig geraakt door de coronacrisis. Cultuur brengt de stad tot leven, omdat ze mensen samenbrengt. Delft BIJ1 wil vechten voor een bloeiende kunst- cultuur- en mediasector die de Nederlandse samenleving in haar volledigheid weerspiegelt en ook toegankelijk is voor iedereen in onze samenleving. Juist na deze crisis moeten we investeren in kunstenaars, musici, culturele ondernemers en instellingen. Dit draagt ook positief bij aan het mentale welzijn van de Delftenaren. 

Delft BIJ1 wil dat er met name buiten het centrum wordt geïnvesteerd in cultuur. Wij willen een divers en kleurrijk aanbod. Wij willen culturele instellingen die toegankelijk en veilig zijn voor mensen met een beperking en uit risicogroepen. Wij willen investeren in initiatieven door en voor de inwoners in alle wijken.

Een divers en kleurrijk aanbod

  1. We willen dat Delft creatieve ontmoetingsplekken en kunstprojecten op buurtniveau stimuleert. Wij willen investeren in de diversiteit van kunstenaars en creatievelingen.
  2. Delft BIJ1 wil dat graffitikunstenaars samen met jongeren manieren vinden om hun buurt meer eigen te maken, met de buurt voor de buurt.
  3. Delft BIJ1 wil dat de gemeente de Code Diversiteit & Inclusie en de Fair Practice Code hanteert in haar cultuurbeleid en dat subsidieverstrekking daar aan verbonden is.
  4. Delft BIJ1 wil scheiden met de verheerlijking van ons koloniaal verleden. De marketingcampagne “Delft is goud” en alle referenties naar de “gouden eeuw” moet volgens ons zo snel mogelijk stoppen.
  5. Wij vinden dat Delft de lokale culturele en media-instellingen moet stimuleren om meer aandacht geven aan de Nederlandse koloniale geschiedenis en het slavernijverleden, maar dan vanuit het perspectief van de voormalige koloniën. 
  6. We willen dat de toegang tot musea en culturele instellingen gratis wordt voor inwoners die dit niet kunnen betalen. De gemeente moet meer open dagen stimuleren en de stadspas uitbreiden.
  7. Delft BIJ1 denkt dat de gemeente een programma als De school die kleur bekent [1] zou kunnen opzetten en subsidiëren, om zo aan de basis van inclusiviteit te kunnen gaan werken.
  8. Elk kind tot dertien jaar dat zich in de gemeente bevindt, moet volgens ons in brede zin gratis toegang tot cultuur, kunst en sport krijgen. Dit geldt ook voor tieners van dertien tot zestien jaar waarvan de ouders onder het sociaal minimum leven. Voor dat laatste gebruiken we de stadspas.