Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

Onze missie


Standpunten

Onze missie

BIJ1 is een politieke partij die staat voor een Nederlandse samenleving met gelijke rechten en gelijke kansen voor iedereen. Een samenleving waarin iedereen zichzelf kan zijn en onze verschillen niet worden veroordeeld, maar gewaardeerd. 

RADICALE GELIJKWAARDIGHEID EN ECONOMISCHE RECHTVAARDIGHEID

Het systeem waarin we leven werkt niet. Het plaatst winst boven mens en natuur en zorgt voor structurele ongelijkheid. Daarom gelooft BIJ1 dat het roer radicaal om moet. BIJ1 is er voor iedereen, ongeacht kleur, afkomst, gender, seksuele geaardheid, beperking of sociale klasse. Wij staan voor een eerlijke verdeling van geld en macht. Het is de taak van de overheid om te investeren in een sterke en hechte samenleving die werkt voor ons allemaal.

RADICAAL RECHTVAARDIG DELFT:

 1. Anti racisme en dekolonisatie
  a. De aanpak van racisme in alle facetten van de gemeente moet topprioriteit worden.
  b. De gemeente moet onderzoek doen naar haar rol in het slavernij en koloniaal verleden. 
  c. Delft moet stoppen met de verheerlijking van ons koloniaal verleden.

 2. Bestaanszekerheid
  a. Delft moet meer sociale huurwoningen bouwen op beschikbaar gestelde grond.
  b. De gemeente moet de lokale inclusie-agenda samenstellen en inzetten.
  c. Het schuldhulpverlening team moet uitgebreid worden en inclusie training krijgen.
  d. De gemeente moet  stoppen met onnodige en discriminerende fraude opsporing in de bijstand.

 3. Klimaatrechtvaardigheid
  a. Delft moet in 2030 klimaatneutraal zijn.
  b. Bewoners en inheemse narratieve moeten worden betrokken bij lokaal klimaatbeleid
  c. De gemeente moet zo breed mogelijk inzetten op een rechtvaardige en circulaire economie.
  d. Duurzaamheidsbeleid wordt getoetst op energiearmoede.

Wil je meer weten over onze standpunten? Hier kun je ons programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 teruglezen.