Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

5. Toegankelijkheid en recht op zelfbeschikking


13-02-2022
Programma

Toegang voor iedereen

Delft stelt geen hoge prioriteit aan toegankelijkheid. De stad is voor rolstoelgebruikers op veel plekken niet toegankelijk. Heel vaak horen wij het argument: ‘Maar het is een monumentaal pand’. Dat kan wel zijn, maar hoe kan de gemeente een gebouw belangrijker vinden dan het recht op toegang van haar inwoners? En dan is Delft ook nog de stad van de Technische Universiteit. 

Als Delft prioriteit stelde aan toegankelijkheid en inclusie, hadden we nu de verplichte Inclusie Agenda al. Dat is niet per se het antwoord op alle vraagstukken, maar je moet wel ergens beginnen. Als zelfs de raadzaal niet toegankelijk is, dan hebben we nog een lange weg te gaan. 

Daarnaast is er te weinig oog voor toegang van ieder zo als hen is tot onze samenleving. Denk aan recht op zelfbeschikking van transgender en non-binaire mensen, denk aan het recht op zelfbeschikking van vrouwen die een hoofddoek dragen of het liefst gezichtsbedekkende kleren dragen. Zo lang dit recht niet vanzelfsprekend is zal Delft BIJ1 zich blijven inzetten om dit waar te maken.

Delft BIJ1 wil dat de gemeente de, uit het VN Verdrag Handicap verplichte, Lokale Inclusie Agenda zo snel mogelijk samenstelt en ook begint met het actief inzetten in beleid en in de stad. Daarnaast moet de veiligheid en inclusie van kwetsbare groepen een prioriteit worden. Wij zien ervaringsdeskundigheid op deze onderwerpen als onmisbaar onderdeel bij het maken van beleid. 

#1 Jeanette Chedda

Toegankelijkheid

 1. Delft BIJ1 wil zo snel mogelijk dat de gemeente de lokale inclusie-agenda samenstelt en actief inzet. Wij willen (betaalde) ervaringsdeskundigheid in het beleid verankeren.
 2. Volgens ons moet ieder nieuw te bouwen object/gebouw in de openbare ruimte, naar de mate van het VN-verdrag Handicap, toegankelijk zijn. Ervaringsdeskundigen kijken mee en hebben vetorecht op een plan. Bij de aanleg of een upgrade van de infrastructuur moet het belang van mensen met een beperking zwaar meewegen en ontoegankelijkheid wordt een afbreukfactor. 
 3. Geleidelijnen dienen volgens ons in de stad aanwezig te zijn ten behoeve van slechtziende mensen, en zij dienen niet geblokkeerd te worden. De stoep blijft vrij en er wordt op gehandhaafd. Informatie in het publieke domein wordt beschikbaar gemaakt in braille. In openbare gebouwen (denk aan het gemeentehuis/stadskantoor) dient altijd een ringleiding te zijn voor slechthorende mensen.
 4. Wij willen dat alle moderne overheidsgebouwen in de gemeente (denk aan het gemeentehuis) volledig toegankelijk dienen te zijn en zo veel mogelijk prikkelarm (bijvoorbeeld door rekening te houden met de akoestiek en felle verlichting).
 5. Wij vinden dat een monument niet boven het recht op toegang staat. Oude gebouwen moeten zoveel mogelijk toegankelijk worden met behulp van (bijvoorbeeld) (stoel)liften en het verwijderen van drempels. 
 6. Openbare toiletten in de gemeente zijn toegankelijk en gratis. De gemeente stimuleert een netwerk aan publiekelijk toegankelijke toiletten, in horeca, stallingen en kantoren.
 7. Communicatie vanuit de gemeente dient voor iedereen toegankelijk te zijn, zoals beschikbaarheid van teksten op B1-niveau en audiovisuele  vormen. Brieven die de gemeente verstuurt dienen voor een ieder begrijpbaar te lezen te zijn.
 8. Wij willen dat gemeente Delft in zo veel mogelijke talen communiceert en informatie verstrekt. Belangrijke informatie wordt beschikbaar in Papiamentu, Turks, Arabisch, Engels, Sranan Tongo, Frans, Spaans en zoveel mogelijk andere talen die vandaag worden gesproken in Delft. 
 9. Er moet volgens Delft BIJ1 concreet beleid komen om validisme tegen te gaan, bijvoorbeeld door het geven van trainingen over de beginselen en normen van het VN-verdrag inzake rechten van personen met een handicap. Deze trainingen worden gegeven aan overheidspersoneel, rechters en advocaten, architecten, ontwerpers, onderwijspersoneel en anderen die te maken hebben met beleid en ondersteuning voor mensen met een beperking en neurodivergentie. De Stichting iDb wordt actiever op het gebied van deze vorm van discriminatie (validisme).

Recht op zelfbeschikking

 1. Delft BIJ1 pleit ervoor dat de gemeente alles in haar macht doet om het recht op zelfbeschikking van moslimvrouwen te waarborgen. Wij beschermen actief hun rechten om een hoofddoek te dragen. Gemeenteraadsleden, burgemeester en wethouders spreken zich uit tegen actieve handhaving van het gedeeltelijk verbod op gezichtsbedekkende kleding. 
 2. Wij vinden dat mensen die als kind zijn geadopteerd het recht hebben om de feiten van hun afstamming te weten. Afstammingsgegevens mogen niet uit de archieven worden gewist. De overheid moet bij internationale adopties controleren of de biologische ouders ingestemd hebben met de adoptie. Gegevens als afstammingsfeiten, geboortedatum, geboorteplaats, oorspronkelijke naam, namen van ouders en familie moeten op aanvraag beschikbaar zijn. 
 3. We willen dat de gemeente “regenboogtaal” gebruikt en stopt met het standaard gegenderd adresseren van inwoners, ook in persoonlijke post. 
 4. We willen genderneutrale WC’s in alle gemeentelijke gebouwen.
 5. We willen gendercompetenties bij ambtenaren vergroten met behulp van trainingen door ervaringsdeskundigen.
 6. Wij vinden dat de gemeente de Transgender Gedenkdag op 20 november  en de Intersekse Dag van Herinnering (Sterfdag Herculine Abel Barbin) op 6 november moet organiseren en/of ondersteunen.
 7. Wij vinden dat er meer keuzevrijheid moet komen in het opnemen van vrije dagen op basis van religieuze overtuiging. Delft BIJ1 stelt voor dat de gemeente dit actief faciliteren.