Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

9. Onderwijs


13-02-2022
Programma

Een fundament voor ieder mens

 Ons is geleerd dat er voor iedereen gelijke kansen zijn. Zelfs het eerste artikel van onze grondwet verwijst daar naar. Maar de realiteit is anders. Het onderwijs is een van die plekken waar nog een hoop verbeterd kan worden. Tegenwoordig krijgen leerlingen een schooladvies waarbij de maatschappelijke positie van de ouders een rol speelt maar ook hun afkomst en of er thuis Nederlands gesproken wordt. Ook zien we dat ouders met geld hun kind met privélessen en huiswerkbegeleiding kunnen voorzien terwijl de kinderen die het minder breed hebben achterblijven. Tot slot lijkt er weinig ruimte voor leerlingen met een beperking. Dat terwijl ook zij toegang moeten hebben tot regulier onderwijs. Dit is allemaal zeer spijtig aangezien het onderwijs als basis dient voor ieder mens.

Wij zullen onze handen uit de mouwen steken om het onderwijs toegankelijker te maken met gelijke kansen voor iedereen. Discriminatie en andere vormen van pestgedrag worden hard aangepakt. Tot slot moet er gewoon veel geïnvesteerd worden in het onderwijs zodat iedereen voltallig kan meedoen, ongeacht wie je bent. Zo bouwen we samen aan een fundament voor ieder mens.

#4 Tomas Hanegraaf

Gelijke kansen voor iedereen

  1. Voor Delft BIJ1 moet bijles toegankelijk zijn voor iedereen die dat nodig heeft. De gemeente stelt voldoende geld beschikbaar zodat in alle buurten gratis kwalitatief goede bijlessen aangeboden worden. Initiatieven uit de buurt en voor de buurt worden gestimuleerd.
  2. Huisvesting van ons onderwijs moet volledig toegankelijk worden voor leerlingen met een beperking en neurodivergente leerlingen.
  3. Brede scholengemeenschappen met verschillende schoolsoorten (vmbo, havo, vwo) en initiatieven om deze te starten moeten volgens ons worden gestimuleerd door de gemeente.
  4. Scholengemeenschappen waar kinderen met een beperking mee doen met het reguliere onderwijs worden gestimuleerd voor het belang van ieder kind. Zo doen kinderen met een beperking volwaardig mee aan de samenleving en leren andere kinderen dat de wereld divers is en dat iedereen gelijkwaardig mee kan doen.
  5. Delft BIJ1 wil dat de gemeente zich voor een inclusiecommissie op elke school en op de universiteit gaat inzetten. De commissie stelt samen met ervaringsdeskundigen, leraren, leerlingen, ouders en administratieve medewerkers doelstellingen op het gebied van inclusie en diversiteit.
  6. Delft BIJ1 steunt ‘PO in actie’ en overige stakingen in het onderwijs. Wij willen dat de gemeente zich hard maakt voor betere arbeidsvoorwaarden voor leerkrachten.
  7. Wij willen dat, naast Nederlands, diverse taallessen aangeboden worden, zodat bi-culturele kinderen trots kunnen zijn op hun roots en zodat alle kinderen kunnen genieten van alle rijkdom van onze multiculturele samenleving 
  8. De gemeente moet garant blijven staan voor schone en voldoende geventileerde schoolgebouwen, ook nadat het rijk dit niet meer subsidieert.
  9. Delft BIJ1 gelooft dat islamitische scholen recht hebben op uiting van hun godsdienst, op dezelfde manier als christelijke scholen. Wij vinden dat het de taak van de gemeente is om alle scholen veiligheid te garanderen en gelijkwaardig te ondersteunen in het bieden van onderwijs en huisvesting.