Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

11. Klimaatrechtvaardigheid, Dierenrechten en Voedselzekerheid


13-02-2022
Programma

Inheemse perspectieven onmisbaar

Op 14 maart 2021 deden in Nederland meer dan 40.000 mensen mee aan de klimaatmars. De klimaatbeweging weet steeds meer mensen te bereiken met hun boodschap en dat is alleen maar goed. Maar wie staan er nou echt vooraan in de strijd tegen klimaatverandering? Dat zijn vaak niet de mensen die in werkelijkheid de directe gevolgen van klimaatverandering ervaren. Daarom stond ik als vertegenwoordiger van de Free West Papua Campaign ook op het podium bij de klimaatmars. Er ontbreekt namelijk een belangrijk, misschien wel het belangrijkste, perspectief in de klimaatbeweging wereldwijd. Namelijk dat van inheemse volkeren, zoals die van West Papua. Inheemse volkeren maken 5% uit van de wereldbevolking maar zijn door hun levenswijze verantwoordelijk voor behoud van 80% van de biodiversiteit wereldwijd. De wijsheid van deze gemeenschappen is van cruciaal belang om met een duurzame klimaatoplossing te komen. Maar daarnaast zijn het ook juist vaak deze gemeenschappen die het eerst en hardst worden geraakt door de klimaatcrisis. Om klimaatrechtvaardigheid te kunnen bereiken zijn inheemse perspectieven onmisbaar.

#5 Julia Jouwe

Radicale aanpak

 1. Delft BIJ1 wil dat de gemeente de klimaatcrisis uitroept.
 2. Wij willen dat alle beleid van de gemeente natuurinclusief is en wordt getoetst op duurzaamheid en impact op klimaat, milieu en biodiversiteit, ook met terugwerkende kracht.
 3. Volgens ons moeten bewoners worden betrokken bij het gemeentelijke klimaatbeleid door gesprekken te organiseren met lokale en inheemse klimaatexperts over de gevolgen van de klimaatcrisis.

Energietransitie

 1. Delft BIJ1 pleit dat onze gemeente voor 2030 een fossielvrije gemeente en CO2-neutraal wordt.
 2. We willen een reclameverbod voor de fossiele industrie in de openbare ruimte en het onderwijs invoeren.
 3. Volgens ons moet Delft stoppen met het inzetten van biomassacentrales in hun duurzaamheidsbeleid.
 4. Delft BIJ1 wil dat in 2030 100% van de woningen goed geïsoleerd zijn en minimaal energielabel B hebben. De gemeente onderzoekt de beschikbare middelen en mogelijkheden voor bindende doelen en zet een Warmtefonds op.

Verkeer, vervoer en luchtkwaliteit

 1. We willen dat het verkeersbeleid toegankelijkheid, fietsers en voetgangers prioriteert.  
 2. Wij willen dat alle OV voorzieningen toegankelijk worden voor mensen met hulpmiddelen. De gemeente ziet erop toe dat de kwaliteit van de reisassistentie van de NS sterk verbetert. OV is toegankelijk voor iedereen. De HTM-trams worden vervangen door trams waar ook mensen met hulpmiddelen en/of ouders met kinderwagens gelijkvloers in kunnen. Scootmobiels worden niet geweigerd in de bus. 
 3. Delft BIJ1 pleit voor een vuurwerkverbod voor particulieren. De gemeente organiseert rond de jaarwisseling op centrale plekken vuurwerkshows of lichtshows. 

Natuur, water en dieren

 1. We willen een aangepast gemeentelijke maaibeleid om natuur de ruimte te geven en er wordt plaats gemaakt voor meer kleine ecosystemen in parken en natuurgebieden. 
 2. Delft BIJ1 vindt dat de watervoorraad, om overtollig water op te vangen, flink uitgebreid moet worden. Wij willen dat groene daken de norm worden bij nieuwe gebouwen en ook bij bestaande gebouwen wanneer het kan.
 3. We willen dat Delft zorgt dat het welzijn, de gezondheid en lichamelijke integriteit van de dieren in de stad zijn gewaarborgd, in het bijzonder op de kinder- en stadsboerderijen. Delft maakt bij voorkeur gebruik van de intentieovereenkomst voor dierenwelzijn op kinderboerderijen.
 4. Er komen als het aan ons ligt geen nieuwe dierenwinkels in Delft. 

Voedselzekerheid

 1. We willen dat gemeente Delft het goede voorbeeld geeft door in principe alleen nog maar veganistische maaltijden in haar kantines en op recepties te serveren.
 2. Delft BIJ1 wil dat korte voedselketens de norm worden in Delft. Projecten waarin inwoners en boeren samen komen om een eerlijk en betaalbaar voedsel initiatief te starten moeten gesteund en gestimuleerd worden door de gemeente.
 3. Delft BIJ1 wil bijdragen aan het halen van de Europese doelstelling om in 2030 25% biologisch landbouwareaal te hebben. Wij willen dat boeren die een omslag maken naar ethische, biologische en duurzame landbouw door Delft gesteund worden. 
 4. Delft BIJ1 vindt dat er een Delfts voedselzekerheidsplan moet komen, waarin de gemeente garandeert dat iedereen die in onze stad woont of verblijft altijd toegang heeft tot voedsel. Dit voedsel moet zo biologisch, ecologisch en gezond mogelijk zijn. 
 5. Wij willen dat plaatselijke horeca en supermarkten tenminste 25% regionaal, duurzaam geproduceerde producten gaan verkopen.