Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

1. Dekolonisatie en Antiracisme


13-02-2022
Programma

Aandacht voor niet witte perspectieven

In 2019 gebruikte Delft het thema ‘Delft & de Gouden Eeuw’ om toeristen naar onze stad te trekken. Zelfs vandaag de dag is ‘de gouden eeuw’ nog steeds een tijdperk dat wordt verheerlijkt en veel als marketingstrategie wordt ingezet. Maar wat achterwege wordt gelaten is dat de rijkdom waarover wordt opgeschept mede mogelijk werd gemaakt doordat Nederland een tijd lang de grootste handelaar in tot slaafgemaakte mensen was. Deze eenzijdige beschouwing van de Delftse geschiedenis is niet alleen problematisch omdat er wordt verzwegen hoe die rijkdom is verkregen maar ook een belediging voor de rijkdom aan verschillende geschiedenissen die Delft waarborgt waar we juist wél trots op zouden moeten zijn. Dat er tot op heden toe nog steeds misplaatste trots is over de zogenaamde gouden eeuw laat zien dat te weinig bewustzijn bestaat over het verleden en onvoldoende aandacht voor niet-witte perspectieven. Hier moet verandering in komen. Want het is niet alsof  de stad gebrek heeft aan verschillende perspectieven. Sterker nog, in de jaren zestig toen mijn vader opgroeide in de Poptahof woonden in die wijk alleen al mensen vanuit meer dan dertig verschillende nationaliteiten en in de jaren tachtig en negentig waren dat er meer dan honderd. 

Toch valt het me op dat Delft een ontzettend gesegregeerde stad is waarin het centrum vooral is bedoeld voor witte inwoners, toeristen en TU-studenten. Ook valt het me op dat de gemeente problemen rondom discriminatie op de arbeidsmarkt, woningmarkt, door onderwijs en gemeentelijke instellingen ontkent. Het is hoog tijd om hier wat aan te doen en dat begint volgens ons bij de erkenning van ons koloniale verleden als stad, zodat we de hedendaagse problematiek die daarmee te maken heeft kunnen aanpakken.

#5 Julia Jouwe

Een koloniaal verleden

 1. Delft BIJ1 wil dat de gemeente onderzoek doet naar de omvang van haar rol in het slavernij- en koloniaal verleden. 
 2. Naar aanleiding van het onderzoek dient de gemeente in te zetten op erkenning, excuses en rechtherstel, te beginnen bij het aanbieden van officiële excuses voor haar aandeel in het slavernij- en koloniale verleden.
 3. Wij willen dat koloniale straatnamen duiding krijgen of worden weggehaald. Beelden van koloniale figuren moeten een nieuwe bestemming in musea krijgen. Kunstenaars en experts met wortels in de voormalige koloniën, alsmede omwonenden, werken samen aan de nieuwe invulling van de vrijgekomen plaats.
 4. Wij willen dat er in Delft een museum of permanente expositie over ons koloniaal verleden komt.

Racisme gebeurt ook in onze stad

 1. Delft BIJ1 pleit voor een breed onafhankelijk onderzoek naar (institutioneel) racisme en etnisch profileren binnen de Delftse gemeente op alle niveaus, inclusief de lokale politie-eenheid. Dit onderzoek wordt in samenspraak met inwoners die racisme en discriminatie ervaren opgezet.
 2. Wij willen dat er een onderzoek komt naar segregatie in de stad en onderadvisering in onze scholen.
 3. De aanpak van racisme in alle facetten van de gemeente moet volgens Delft BIJ1 topprioriteit worden. Wij willen dat er een wethouder portefeuille komt en een werkgroep van Gelijkwaardigheid die zich actief bezighoudt met de bestrijding van racisme en andere vormen van ongelijkwaardigheid. In deze werkgroep worden plekken vrij gehouden voor ervaringsdeskundigen.
 4. Wij willen dat alle gemeentelijke instanties in 2026 een afspiegeling van de diversiteit van de bevolking zijn.
 5. Bedrijven die discrimineren in hun selectie voor stagiairs krijgen volgens ons geen opdrachten meer van de gemeente en eventuele gemeentelijke subsidies worden stopgezet.

Racistisch geweld tegengaan

 1. Delft BIJ1 wil dat aangiftes en meldingen over racistisch geweld en etnisch profileren serieuzer opgepakt worden. Meldingen worden besproken in de lokale veiligheidsdriehoek. Wij willen dat er een campagne over het iDb discriminatie meldpunt komt zodat inwoners beter geïnformeerd zijn over waar zij terecht kunnen en waarvoor.
 2. Wij willen dat Delft geen subsidies meer uitstrekt aan organisaties die nog Zwarte Piet gebruiken.
 3. Wij willen dat etnisch profileren wordt voorkomen en aangepakt middels o.a. voorlichting en registratie middels stopformulieren en een onafhankelijk meldpunt.
 4. Discriminatie geldt volgens ons als grond voor ontslag. Wij willen dat Gemeenteambtenaren die discrimineren na een herhaalde discriminatie ontslagen worden.
 5. Wij willen dat de gemeente zich actiever inzet tegen discriminatie in het uitgaansleven, zowel tussen burgers onderling als door management van de etablissementen. Hiertoe kan de gemeente mystery guests inzetten.