Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

7. Opvang en inburgering


13-02-2022
Programma

Geen mens is illegaal

Wij staan voor een wereld waarin elk mens gelijkwaardig is en vrij gebruik kan maken van haar vrijheid van verkeer. Met name wanneer men vertrekt uit het thuisland voor een beter en veiliger bestaan, zoals (klimaat)vluchtelingen en arbeidsmigranten. Geen mens vertrekt zonder geldige reden, geen mens is illegaal. 

De gemeente is nu verantwoordelijk voor het faciliteren van een goede integratie door statushouders een kans te geven op een eerlijke en waardige landing in de Nederlandse maatschappij. Dit kan door mensen met een vlucht- of migratieachtergrond mee te laten denken en mee te laten werken aan programma’s, initiatieven en oplossingen. Volgens ons is het met name belangrijk dat de gemeente zich bescheiden opstelt en gaat luisteren naar de mensen die hier dagelijks mee te maken hebben; de migranten en de organisatie die opkomt voor hun belangen.

Ervaringsdeskundigen aan zet

 1. Delft BIJ1 wil dat er actief wordt gewerkt met ervaringsdeskundigen aan een plan voor meer menswaardig en geschikte opvang voor statushouders. 
 2. Wij willen zorgen voor beter toegankelijk hulpverlening voor statushouders en voor ongedocumenteerde mensen.
 3. Delft BIJ1 pleit voor een gemeente die zich inzet om de veiligheid van kwetsbare en LHBTQIA+ vluchtelingen te waarborgen.
 4. Wij willen ervaringsdeskundigheid prioriteren. Opvangprojecten die voortkomen uit de migranten en vluchtelingen gemeenschappen moeten worden gestimuleerd en in aanmerking komen voor subsidie vanuit de gemeente. 
 5. Delft BIJ1 wil dat statushouders als mentors/buddies aangenomen worden door de gemeente om nieuwe vluchtelingen te begeleiden en te ondersteunen.

Toegang tot een veilige maatschappij

 1. Delft moet volgens ons hulp aan vluchtelingen bieden zolang het nodig is en hulp trajecten hebben geen vastgestelde eindtijd.
 2. Delft BIJ1 roept de gemeente om haar huidig staatloosheid beleid in kaart te brengen. Hierbij wordt gekeken of er voldoende toegankelijke ondersteuning is voor ongedocumenteerde mensen.
 3. We willen een permanent en toegankelijk informatiepunt over taalaanbod voor iedereen. 
 4. Informele en formele wijks- en stadsinitiatieven dienen volgens ons gestimuleerd en ondersteunt te worden door de gemeente. Om mensen te verbinden en de sociale samenhang te waarborgen.
 5. Ongedocumenteerde mensen hebben recht op zorg, zoals elk mens. Delft BIJ1 pleit voor samenwerking met stichtingen zoals LOS en ROS om dit recht aan de orde te brengen en te faciliteren. 
 6. Delft BIJ1 vindt dat de gemeente moet garanderen dat iedereen op een laagdrempelige en toegankelijke manier discriminatie, racisme en xenofobie kan melden, ook mensen die (nog) geen Nederlands kunnen. 
 7. Volgens ons moet de gemeente niet meewerken aan vreemdelingendetentie of uitzetting van personen die ongedocumenteerd zijn. 
 8. Delft BIJ1 wil dat de gemeente manieren gaat onderzoeken om de drempel tot het onderwijs te verlagen voor ongedocumenteerde mensen.