Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

8. Economie


13-02-2022
Programma

Van armoedebestrijding naar armoedepreventie

BIJ1 wil naar een economie voor iedereen en niet alleen voor een klein groepje mensen. De huidige verdeling van welvaart, bezit en macht is gebaseerd op het kapitalistische systeem waarbij er zoveel mogelijk wordt geproduceerd tegen zo min mogelijke kosten. Dit moet anders. De economie moet er voor iedereen zijn, vrij van racisme, uitsluiting en uitbuiting van de planeet, mens en dier. 

We moeten van armoedebestrijding naar armoedepreventie: dit vergt verandering in het systeem en dus beleid. Ook vergt dit erkenning van hoe afkomst en kleur bepalen wie in We moeten van armoedebestrijding naar armoedepreventie: dit vergt verandering in het systeem en dus beleid. Ook vergt dit erkenning van hoe afkomst en kleur bepalen wie in armoede terechtkomen.

Daarnaast, leidt onze economische systeem tot de huidige klimaatcrisis: de menselijke relatie tot land, arbeid, dieren, natuur en de economie zijn uit balans.


Ten slotte zien wij ook dat de diversiteit van het Delftse ondernemerschap niet zichtbaar genoeg is. Dit moet aangepakt worden. Ondernemers van kleur verdienen gelijkwaardige aandacht en ondersteuning. Door kleur te bekennen kunnen we echte gesprekken voeren en samenwerken om de positie van alle ondernemers in de Delftse economie te verbeteren. We willen een rechtvaardige economie en klimaatrechtvaardigheid. Daarom stelt Delft BIJ1 de volgende punten voor aan de gemeente. 

Einde aan de schuldeneconomie

 1. Delft BIJ1 wil dat het schuldhulpverlening team uitgebreid wordt en culturele sensitiviteit training krijgt, om alle mensen in Delft met schulden goede en menselijke begeleiding te kunnen bieden. Alle schuldhulp voorzieningen moeten bekend, toegankelijk en inclusief zijn voor iedereen.
 2. We willen niet dat de gemeente met commerciële incassobureaus samenwerkt.
 3. Delft BIJ1 wil dat de gemeente schulden nog veel vaker overneemt, zodat er maar één schuldeiser is en schulden niet oplopen. De gemeente moet volgens ons een pauzeknop invoeren voor mensen met schulden die hulp zoeken.
 4. De schone lei uit de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) moet makkelijker en sneller bereikbaar zijn volgens ons. Dit moet in het bijzonder gelden voor jongeren.

Van een markteconomie naar een economie voor iedereen

 1. De gemeente moet volgens ons zo breed mogelijk inzetten op een eerlijke, rechtvaardig, duurzame en circulaire economie. Simpel gezegd is het uitgangspunt om de behoeftes van iedereen te realiseren binnen de draagkracht van de Aarde.
 2. Wij willen dat Delft een voorkeur-vestigingsbeleid hanteert voor ethisch en circulair werkende (MKB) bedrijven. 
 3. Het tarief voor ​​OZB eigenaar niet-woning moet worden verhoogd.
 4. Wij willen dat Delft werkt aan groene-opleidingsmogelijkheden en banen creëert voor de enorme duurzaamheidsslag die wij nog steeds moeten maken op alle opleidingsniveaus.

Internationale rechtvaardigheid

 1. Delft BIJ1 wil dat mensenrechten en duurzaamheid als bindende voorwaarden opgenomen worden in het programma van eisen van gemeentelijke aanbestedingen en samenwerkingen.
 2. Wij willen dat Delft geen stedenbanden of internationale samenwerkingen aangaat met anti-democratische overheden of overheidsinstellingen van landen die gebieden volgens internationaal recht illegaal koloniseren en/of oorspronkelijke volkeren onderdrukken; ook neemt de gemeente geen deel aan handelsmissies naar de betreffende landen.
 3. Wij willen dat de gemeente Delft haar stedenband met de Israëlische stad “kfar Saba” opzegt. Deze Israëlische stad is deels gebouwd op de ruïnes van een Palestijnse dorp en de inheemse bewoners van de stad werden tijdens de Nakba weggejaagd door het Israëlische leger.