Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

3. Werk, inkomen, participatiewet en armoede


13-02-2022
Programma

Bestaanszekerheid
Zeggenschap
Zelfbeschikking

Werken om te leven en leven om te werken. Kan dat niet anders? Wat BIJ1 betreft kan dat zeker anders. BIJ1 staat voor bestaanszekerheid, zeggenschap en zelfbeschikking in je werk. Een eerlijke verdeling van werk en een inclusieve arbeidsmarkt. Wij leven in een kapitalistische samenleving wat ervoor zorgt dat in ons huidige economische systeem het behalen van winst en het opbouwen van kapitaal het belangrijkst zijn. Dit gebeurt door middel van uitbuiting en gaat ten koste van onder andere arbeidsrechten, eerlijke verdeling van macht en welvaart, dierenwelzijn en het klimaat.

 BIJ1 wil niet dat we werken om te overleven en vindt dat bestaanszekerheid, de zekerheid om goed te kunnen leven, voor iedereen de basis moet zijn. Ook als je afhankelijk bent van een uitkering. Daarnaast is ook huishoudelijk werk, mantelzorg en vrijwilligerswerk van grote waarde voor de maatschappij en dit verdient dan ook onze waardering. 

Armoede moet bestreden worden. In een rijk land als Nederland hoeft er geen armoede te zijn en toch zijn vele Nederlanders arm. Dat kan en moet anders.

#1 Jeanette Chedda

Werk, inkomen en armoede

 1. Volgens Delft BIJ1 moet het minimumuurloon in Delft, waar de gemeente voldoende invloed heeft, 14 euro worden.
 2. Volgens ons moet de gemeentelijke (semi-)overheid geen gebruik meer maken van flex- en uitzendwerk, maar uitsluitend van vast werk. 
 3. Wij vinden dat elke stagiair een eerlijke vergoeding verdient. Bij stages hoort het leerproces centraal te staan. Stagiairs zijn geen (goedkope) arbeidskrachten. 
 4. Iedereen die minder dan een modaal inkomen heeft (ook ongedocumenteerde en dak- en thuisloze mensen) krijgen van de gemeente een gratis Delftpas.
 5. Wij willen dat de  voorschool voor alle kinderen in onze gemeente gratis wordt.
 6. Wij willen dat abonnementen op de openbare bibliotheken in onze stad gratis worden voor mensen die het niet kunnen betalen.
 7. Wij willen dat mensen die van 150% van het wettelijke sociaal minima moeten leven recht moeten krijgen op alle armoede regeling van de gemeente, inclusief het niet hoeven betalen van gemeentelijke belasting.

Participatiewet

 1. Zolang de Participatiewet nog niet afgeschaft is, pleit Delft BIJ1 ervoor om alle mensonterende regels zoals sollicitatieplicht en andere tegenprestaties niet uit te voeren. 
 2. Wij willen dat Delft pleit voor de afschaffing van de participatiewet en de kostendelersnorm.
 3. Iedereen heeft recht op bestaanszekerheid. Daarom willen wij dat Delft zorgt dat mensen in de bijstand met respect en gelijkwaardigheid behandeld worden en dat zij niet meer bang hoeven te zijn voor sancties.
 4. Wij willen dat de gemeente stopt met onnodige fraude opsporing in de bijstand. Controles moeten compleet willekeurig worden uitgevoerd.
 5. Wij willen dat Delft ervoor zorgt dat de wachttijden voor bijstandsuitkeringen veel korter worden
 6. De gemeente moet meer geld steken in scholingsprogramma’s voor mensen zonder werk of mensen die zich willen laten omscholen.  
 7. Wij willen dat mensen die arbeidsongeschikt zijn en onterecht in de bijstand zitten door de gemeente worden begeleid in het vinden van een meer geschikte uitkering.
 8. Wij pleiten ervoor dat alle vormen van dwangarbeid en onbetaald werk dat betaald werk verdringt niet meer worden uitgevoerd. 

Inclusie en toegankelijkheid

 1. Delft BIJ1 wil dat alle Delftse ouders gratis gebruik kunnen maken van kinderopvang.
 2. Wij willen dat de gemeente een menstruatieverlof instelt. Voor trans personen die dat nodig hebben, moet transitieverlof mogelijk zijn. 
 3. Wij vinden dat alle werkplekken moeten voldoen aan toegankelijkheidseisen. Daarnaast moet de mogelijkheid om thuis te werken normaler worden.
 4. Wij willen dat mensen met een (onzichtbare) beperking en neurodivergente mensen bij de lokale overheid evenveel betaald krijgen als vakgenoten zonder beperking met hetzelfde werk. 

Discriminatie en diversiteit

 1. Discriminatie op het werk is compleet onacceptabel. Delft BIJ1 wil dat de gemeente alles in haar macht doet om discriminerende bedrijven en organisaties verantwoordelijk te houden en dat de inspectie van SZW sneller wordt ingeschakeld.
 2. Wij willen dat de gemeente een proef met een onafhankelijk waarderingssysteem gaat faciliteren waarin diversiteit binnen bedrijven en organisaties wordt beoordeeld.
 3. Wij willen dat Delft zorgt dat ongedocumenteerde mensen uitbuiting en misstanden makkelijk kunnen melden bij de ondernemingsraad, human resources of hogerop bij de SZW inspectie, zonder dat ze risico lopen op uitzetting. 
 4. Volgens ons moet de gemeente zorgen voor toegankelijke en beschikbare informatie over de rechten van arbeidsmigranten en let de gemeente intern scherp op een correcte uitvoering.

Sekswerk

 1. Delft BIJ1 pleit ervoor dat het huidige sekswerk dat plaatsvindt binnen de gemeente in kaart wordt gebracht. De gemeente zorgt voor een stigma-vrije benadering.
 2. Wij willen dat sekswerkers volledige inspraak krijgen in het gemeentelijk beleid over sekswerk.
 3. Wij vinden dat sekswerkers nooit verplicht moeten worden om bijzondere persoonlijke informatie te delen of zich te laten registreren.
 4. Wij willen dat de gemeente het vergunningenstelsel voor exploitanten versimpelt. Als sekswerkers in onze stad het willen, moet het makkelijk zijn werkplekken te creëren waar zij kunnen werken met gedeelde voorzieningen en in nabijheid van collega’s.