Skip to content

Ben jij BIJ1 ?

Kom in actie en doe mee
voor radicale gelijkheid.

DOE
MEE

4. Zorg en Welzijn


13-02-2022
Programma

Hulp voor elke Delftenaar

Toen ik voor de zoveelste keer mijn verhaal moest doen in het kantoor van een vreemde en haarfijn moest uitleggen waaróm ik precies zo ongelukkig was, wist ik het op een gegeven moment echt niet meer. Ik heb in mijn leven veel te maken gehad met hulpverlening en veel schoot ik er niet van op. Dit moet beter kunnen, dacht ik misschien ietwat naïef, en daarom maakte ik de keuze om Social Work te gaan studeren. Op deze studie leerde ik hoe je het beste iemand kunt helpen maar kwam ik er ook snel achter hoe moeilijk dit gemaakt kan worden als het rijk of de gemeente je tegenwerkt. Stukje bij beetje wordt alles wegbezuinigd, wachttijden worden langer en omdat er een centrale blik ontbreekt, zien we door de bomen het bos niet meer. Geen stad ontsnapt aan dit tafereel, en zo ook Delft niet. 

De realiteit is namelijk dat er veel mensen in Delft hulp nodig hebben. Mensen wiens problematiek complex is en daarom de volle inzet van gemeentelijke middelen nodig heeft. De indruk die ik van de gemeente Delft krijg is dat zij een groot deel van de inwoners liever kwijt dan rijk zijn. We kosten teveel geld, teveel moeite; kunnen we niet ergens anders heen? 

Een samenleving is slechts zo goed als ze hun meest kwetsbare burgers behandelt en dit geldt net zo goed voor Delft als stad. Want ook de mensen die het moeilijk hebben, de mensen die extra hulp nodig hebben, zijn Delftenaren en geen prijskaartjes.  BIJ1 pleit daarom onder andere voor het stoppen van bezuinigen op welzijnsorganisaties zoals Delft voor Elkaar en het stimuleren van een centrale regievoerder. Zodat elke burger weet waar ze moeten zijn, de hulp krijgt die nodig is en niet van het kastje naar de wand wordt gestuurd. 

#6 Susan de Vries

Radicale benadering

 1. Delft BIJ1 wil dat de gemeente het aanwijzen van één regievoerder in de hulpverlening aanmoedigt. Deze regievoerder zorgt voor een integraal plan, goed contact tussen alle betrokkenen en houdt het overzicht.
 2. Delft BIJ1 wil dat de gemeente de samenwerking tussen zorg en welzijnsorganisaties stimuleert door deze bij elkaar te laten komen in eenzelfde gebouw. Leegstaande panden worden beschikbaar gesteld om dit te faciliteren. 
 3. Wij willen per direct stoppen met het bezuinigen op welzijnsorganisaties en het sociaal domein
 4. Wij pleiten voor de erkenning en herwaardering van het werk van mantelzorgers door de gemeente, door middel van een eerlijke financiële waardering en een investering in de ondersteuning en het ontlasten van mantelzorgers.
 5. Wij willen dat Delft de mogelijkheid onderzoekt om ervaringsdeskundigen in te zetten door hen een (verkorte) opleiding/cursus aan te bieden.  

Zorg voor iedereen

 1. Wij willen ook dat Delft het vormen van cliëntenraden binnen zorg-en welzijnsinstellingen aanmoedigt. Op deze manier kunnen mensen met een handicap, chronische ziekte en neurodivergente mensen vanuit een gelijkwaardige samenwerking meedenken en meebeslissen over gepaste zorg. 
 2. Wij willen dat de gemeente ervoor zorgt dat laaggeletterde mensen hulp krijgen bij het verwerken van belangrijke medische informatie en dit stimuleert door bijvoorbeeld de inzet van (gebaren)tolken. 
 3. De gemeente moet ervoor zorgen dat asielzoekers, ongedocumenteerden en dak- en thuislozen goede toegang tot zorg hebben. De gemeente stelt een fonds in om zorg te vergoeden waarop deze groepen moeilijk of geen aanspraak kunnen maken.
 4. Wij willen dat transzorg wordt meegenomen in de sociaal-medische kaart van Delft. Deze moet worden ontwikkeld in samenwerking met de trans gemeenschappen en hun vertegenwoordigers.

Ouderenbond

 1. Er is veel eenzaamheid in Delft, Delft BIJ1 wil daarom dat de gemeente het makkelijker maakt voor buurtbewoners en/of zorgverleners om eenzaamheid te signaleren door bijvoorbeeld een speciale hulplijn op te richten. Er moeten meer veilige ontmoetingsmogelijkheden worden gefaciliteerd.
 2. Wij willen dat ouderen die door de splitsing tussen WMO/WLZ tussen wal en schip dreigen te vallen, in kaart worden gebracht door Delft en actief worden geholpen. Verantwoordelijkheid voor het overzicht wordt genomen door Delft, en Delft blijft het overzicht updaten. 
 3. Wij willen dat de gemeente ouderen helpt met het vergroten van de digitale vaardigheid zodat zij zelf de regie kunnen behouden in een online wereld.
 4. Wij willen dat Delft een Inclusieve ouderenzorg bevordert: meer zorginstellingen beschikken over een Roze Lopercertificaat voor LHBTQIA+vriendelijke zorg.